Az elmúlás nem könnyű téma, de sajnos mindenkit érint.

Amit megtehetünk a szeretteinkért még életünk során, hogy a halálunk után ne legyenek problémáik az örökösödéssel, az a végrendelkezés.

Ennek híján a törvényi öröklés fog életbe lépni, amit a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint vezetnek le.

Ha el szeretnénk dönteni, hogy ki, mit és hogyan örököljön utánunk, azt végrendeletben írhatjuk le. Ilyenkor a végrendelkezés lesz az irányadó, nem pedig a törvény. Ahhoz, hogy az utolsó akaratunk valóban érvényes legyen, be kell tartani néhány szabályt, így sok problémától, esetleges pereskedésektől óvhatjuk meg szeretteinket.

Bárki végrendelkezhet az egész vagyonáról, vagy annak bizonyos részeiről.

Közvégrendelet esetében közjegyző előtt történik a végrendelkezés. Ebben az esetben a jogi részleteket érdemes a közjegyzőtől megérdeklődni.

Az írásbeli magánvégrendeletet saját magunk írhatjuk, vagy akadályoztatás esetén mással íratjuk meg. Csak a kézírással készült irat számít írásbeli magánvégrendeletnek, ha magunk számítógéppel írjuk, akkor is a mással megíratott végrendelet szabályait kell betartani.

Mindenképp szerepelni kell az iraton:

  • a személyes végakaratnak
  • dátumnak
  • aláírásnak
  • ha több oldalas, akkor minden oldalon számozásnak, aláírásnak, valamint, ha nem kézírással készül, akkor két tanú aláírásának is.

A tanúnak mindenképp tudnia kell tanúsítani a végrendelkező személyazonosságát. Nem lehet kiskorú! És írástudatlan sem.

Kivételes esetben szóbeli végrendelkezésre is van lehetőség, de ez csak akkor lehetséges, ha valakinek közvetlenül az életét fenyegető körülmények miatt nincs módja írásban végrendelkezni. Ilyenkor is szükség van két tanúra és a kijelentésre, hogy a szóbeli nyilatkozata a végrendelete.

Nagyjából ezek a legfontosabb dolgok, amit a témáról tudni kell, de érdemes felkeresni egy ügyvédet vagy közjegyzőt, ők a végrendelkezéssel kapcsolatos összes szabályt ismerik.