A szülő háztartásában.

Egy ideje már ismert, hogy 2020-ban érkezik a nagyszülői gyed, most azonban már a jogosultak köre is tisztázódott. Az unokák nevelésében résztvevő nem nyugdíjas nagyszülők a gyermek 2 éves koráig (ikrek esetén 3 éves korig) válhatnának jogosulttá válhasson gyermekgondozási díjra (gyedre). Vagyis ez a gyed azt a munkát ismeri el és honorálja, amit a még nem nyugdíjas nagyszülők végeznek, segítve a dolgozó szülőket.

A nagyszülő akkor kaphatna gyedet, ha

  • a nagyszülő a gyermek születését megelőző két éven belül legalább 365 napon át biztosított volt,
  • a gyermek mindkét szülője – egyedülálló esetében a gyermeket gondozó szülő – keresőtevékenységet végez,
  • a gyermek gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik,
  • a gyermek mindkét szülője – egyedülálló esetében a gyermeket gondozó szülő – írásban nyilatkozik arról, hogy egyetért a gyermekgondozási díj nagyszülő általi igénybevételével, és
  • a gyermekre tekintettel gyermekgondozást segítő ellátást nem folyósítanak.

Így tehát nem járna gyermekgondozási díj például, ha

  • a nagyszülő keresőtevékenységet folytat, kivéve, ha azt kizárólag az otthonában végzi,
  • a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezték el,
  • a nagyszülő a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § bekezdés i) pontjában meghatározott rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve az otthonában végzett keresőtevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, a csecsemőgondozási díjat, valamint a különböző korú gyermek jogán járó gyermekgondozást segítő ellátást és gyermekgondozási díjat.

Jelenleg a nagyszülők gyest vehetnek igénybe, ha a gyermek elmúlt egyéves. A nagyszülői gyed egyelőre egy törvényjavaslat, amit az Országgyűlésnek még el kell fogadnia.

Forrás: adozona.hu