Válság van, muszáj lépni!

Nyilvánvaló, hogy a gazdagabb társadalmi rétegekhez tartozóknak több pénzük van, mint az átlagembereknek, azonban nem csak ebben különböznek tőlük. A jómódúak hosszabb és egészségesebb életre is számíthatnak.

Egy friss tanulmány a bevétel és az életkor összefüggéseit vizsgálta az USA-ban és az Egyesült Királyságban, és arra jutott, hogy a gazdagok kb. 9-cel több egészségben eltöltött évre számíthatnak, mint egy átlagember. A társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek miatti előnyök vagy hátrányok legerőteljesebben a jómódúak esetében jelentkeztek. Az 50 év felettieket célzó vizsgálat során 25 000 résztvevő adatait elemezték.

Az elmúlt három évtizedben egyre nőttek az egyenlőtlenségek. Felmérések szerint a társadalom egyötöde nagyon „elhúzott”, sokkal gazdagabb lett, mint az átlag.

A számok magukért beszélnek. Azon gazdagoknak, akik 1992-ben 51 és 61 év között voltak, a 80%-a még ma is él. A szegényebbek közül viszont már csak 50%, a legszegényebbeknél pedig még drámaibb a helyzet, mindössze 20%-uk ér el magasabb életkort.  Az átlagos jövedelműeknél kb. 65% ez az arány.

Számos szakértő egyetért abban, hogy az egészségügyi kiadások komoly kihívásokat jelentenek idősebb korban.

Mivel az emberi élettartam is egyre nő, a szeniorok kiadásai akkor is jelentkeznek, ha kevésbé tehetősek. A társadalombiztosítás pedig egyre kevésbé fedezi a felmerülő költségeket – senkinek sem kell bemutatni a hosszú várólistákat, a szűrővizsgálatok sokszor futószalagszerű mivoltát, az elégtelen körülményeket… Világos, hogy aki teheti, magánrendelőkbe menekül.

Tagadhatatlanul válság van. A jóléti társadalomban egyre nagyobb az egyenlőtlenség – és ez az eltérő várható élettartamban is megmutatkozik a különböző társadalmi rétegek között. Aki megfizeti a magánorvost, a drága gyógyszereket, az óriási előnybe kerülhet azokhoz képest, akik ezt nem engedhetik meg maguknak. Átlagosan 9 évről beszélünk!

Az idősek esetében a hajléktalanság is megjelenhet. Jó részük ugyanis nem a saját ingatlanában él, márpedig a csökkenő bevételek, nyugdíjak miatt, megtakarítások hiányában egy idő után lesznek, akik nem fogják tudni megfizetni a bérleti díjat. Vagy nem fűtenek be, kevesebb és rosszabb minőségű élelmiszert fogyasztanak, hogy így spóroljanak.

Amerikai tanulmányok azt jósolják, hogy 2029-ben már 14,4 millió közepes jövedelmű szeniorral lehet majd számolni (csak az USA-ban), akik 60%-a mobilitási gondokkal, 20%-uk pedig nagyfokú egészségügyi rászorultsággal fog küzdeni.

Mindez azt jelenti, hogy ideje végiggondolni, honnan lesz anyagi fedezet az idősek egészségügyi ellátására.

Az elöregedő társadalmakban egyre jelentősebb problémát jelent az, hogy az orvostudománynak köszönhető többletéveket aktívan, egészségesen töltsük. Különben mi örömünk van abban, hogy akár 100 évig is élhetünk?