Korrigálták a jogszabályt.

A jogalkotók 2017-ben döntöttek úgy, hogy a legalább 20 évig saját háztartásukban súlyosan beteg, fogyatékos gyermeket gondozók időskorban külön támogatást kapjanak, tekintettel arra, hogy mivel nem, vagy részlegesen vállaltak munkát, kevés öregségi nyugdíjra jogosultak. A jogszabályról azonban hamar kiderült, hogy módosításra szorul, mivel sokak által nem teljesítheti feltételeket írtak elő a támogatásra. Emiatt perek indultak, amelyek bírói kezdeményezések révén az Alkotmánybíróságra kerültek.

Az Alkotmánybíróság most korrigálta a jogszabályt, így a nyugdíjpótló támogatáshoz jutás könnyebb lesz.

Természetesen továbbra sem elég bemondás alapján megítélnie a szociális hatóságnak az 50 ezer forintot, a gondoskodást bizonyítani is kell. Ehhez a korábbi támogatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutást igazoló dokumentumok helyett az orvosi igazolástól a nyugdíjigazgatósági kimutatásig számos irat felhasználható.

Újdonságként a két súlyosan beteg gyermeket 20 évig gondozók is jogosultak lehetnek a tartós ápolást végzők időskori támogatására.

Forrás: m.portfolio.hu