Mérnöki bravúr.

Az új-zélandi északi-szigeten található Kauaeranga-völgyet valamikor hatalmas kauri erdők (azaz déli kaurifenyő erdők) borították. Az óriási, egyenes törzsű fák vesztét végül az okozta, hogy kiváló faipari alapanyagnak bizonyultak. A szigetre érkező európaiak felfedezték, hogy tökéletesen alkalmas árboc és más vitorlás alkatrészek készítésére a tartós, erős, egyenletes szárú és egyenes faanyag.

Fotó: www.nz-native-riverwood.com
Fotó: www.nz-native-riverwood.com

Eredetileg a telepesek azokat a kauri fákat vágták ki, amelyek elszigetelten nőttek a tenger közelében. Azonban ahogy a fák hírneve nőtt, úgy nőtt irántuk a kereslet is, egyre beljebb kellett hatolni értük. Az első kauri faszállítmány 1820-ban hagyta el Új-Zélandot.

Dancing Camp Kauri Driving Dam, Dancing Camp Creek, Coromandel Range, The Pinnacles area, Coromandel Forest Park, Thames-Coromandel District, Waikato, New Zealand 1

A kauri erdők általában a szárazföld belsejében helyezkedtek el, ezért nem volt könnyű a fakitermelés és szállítás a tengerpartig vagy a fűrészmalmokig. A hatalmas rönkök szállításának egyik módja az volt, hogy a folyókon, patakokon leúsztatták őket. A gondot az jelentette, hogy a rönkök óriásiak és nehezek voltak, a patakocskákban pedig alig volt víz. Ezért a favágók terelő gátakat építettek, hogy a vizet felduzzasztva nagyobb sodrást tudjanak elérni. Amikor elegendő víz gyűlt össze, ami akár egy évet is igénybe vehetett, a zsilipet kinyitották és a víztömeg lejuttatta a faanyagot. Az 1920-as évek legnagyobb ilyen akciójában 28 ezer rönköt sikerült egyszerre leúsztatni.

IMG_0429

Nem ritkán az is előfordult, hogy a mellékfolyócskákban összekapcsolt gáthálózattal növelték meg a víz erejét. A zsiliprendszer nagy pusztítást végzett a patakokban és az erdőben is, mégis hatékony segítséget jelentett a faanyag szállításában. Ezek a zsilipek lenyűgöző mérnöki munkák is egyben, mivel mindenféle számítás és felszerelés nélkül óriási mennyiségű vizet tudtak mozgatni.

Dancing Camp Dam

Új-Zélandon egykoron 3000 ilyen gát létezett, az utolsókat az 1930-as években építették. A faipar hanyatlásával a gátak fokozatosan lepusztultak, majd eltűntek, csupán néhány maradt fenn emlékként.

Giant Kauri Tree

A kauri erdők valamikor 1,6 millió hektárt borítottak, ebből mára csupán 7 ezer hektár maradt az intenzív fakitermelés miatt.