250 éve állja a sarat.

Bár méretei meg sem közelítik a párizsi székesegyházét, a belsejének szépsége és egyedisége lenyűgözi a betérőt: a tákosi református templom feltétlenül megér egy kirándulást!

A ’mezítlábas Notre Dame’-ként emlegetett templom legősibb része 1766-ban épült. Abban az időben Mária Terézia nem engedte, hogy kőből vagy téglából épüljenek templomok, de a nép furfangos módon megoldotta, hogy mégis felhúzzanak egyet: fából és sárból emeltek, mint a fecskék. A tákosi templom fala ún. paticsfal, favázakból áll, amit sár tölt ki. A templom malomköveken állt, erre kerültek rá a nagyméretű talpgerendák.

A templom egészében a középkori gótikus építészet stílusjegyeit hordozza magán. Teremtemplom, keleten poligonális sokszög végződésű. A tetőszék kötési rendszere, kötőelemei és csomóponti jelet a középkori faépítészet egy kései példája. A bejárat előtt a lekontyolt nyeregtetős cinterem foglal helyet.

A festett fakazettás mennyezete, berendezése, szószéke, karzata adja az igazi értékei. A színes mennyezet készítője Asztalos Lándor Ferenc, aki nevét meg is örökítette az egyik kazettán. Ezen kazetták közül egyébként nincs két egyforma, rajtuk főként a kései reneszánsz virágos-gránátalmás úrhímzésre emlékeztető motívumkincse fedezhető fel, levelekkel, indákkal, szívekkel, virágokkal.

A berendezések közül kiemelkedik a fedeles stallum vagy papi szék (készült: 1767), ahol a mindenkori református lelkész családja foglalt helyet. A falu nemes családjai a templom legelső soraiban saját széket készíttettek maguknak, ezek között is akad néhány kiemelkedő szépségű: az egyiken faragott festett kerecsensólyom, a másikon a “paradicsom” jelképei láthatók: életfa, alma, körte, dinnye és allegorikus gyümölcsábrázolások. A mester a szószéken nyújtotta tudása legjavát: arányos, szépen tagolt, hangvető koronáján bibliai idézet is van, 1766-ban készült.

A fehér fal a népi puritánság jelképe. A templom padozata a korábban épített részen tégla, a bővítésnél döngölt agyag. Ajtaja kívül lécbordázatos, hátlapját egyetlen fából faragták ki. Kovácsoltvas zára eredeti. Meredek tetejét zsindely fedi.

Az 1767-ben készült harangtornyot a még meglévő rajzok alapján építették újra, tehát a ma látható alkotás gyakorlatilag rekonstrukció, mely megőrizte a torony eredeti faanyagának egy részét, mivel az 1948-as jeges árvíz óriási károkat okozott benne. A 16 méter magas fatorony eredetileg szoknyával, galériával és vízcsendesítővel ellátott építmény volt.

Maga a templom, a magyar népi építészet egyik gyöngyszeme ma is állja a sarat, pedig 2001-ben az árvíz is hatalmas pusztítást végzett a településen. Az évtizedek során persze többször restaurálták, megerősítették, felújították.

A mezítlábas Notre-Dame-nak “keresztelt” templom jelzője arra utal, hogy az épület egyszerű, paraszti kezek munkája nyomán készült, ellentétben a hatalmas méretű, hivalkodó katedrálisokkal. A hívők azt is hangsúlyozzák, hogy a tákosi református templom az élő példája annak, hogy nincs erősebb hatalom, mint az Istenbe vetett hit.

Forrás és képek: www.takos.hu és takos.kornyeke.hu