A nyugdíjszerű ellátásokra is vonatkozik.

2019. január 1-jétől 2,7 százalékkal emelkednek a nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások – ezt tartalmazza a 240/1918. rendelet, amelyet tegnap hirdettek ki a 198. számú Magyar Közlönyben.

Az emelés vonatkozik az öregségi és az özvegyi nyugdíjon kívül a korhatár előtti ellátásra, a rokkantsági ellátásra, a baleseti járadékra és más (a rendeletben részletesen felsorolt) juttatásokra, így például többek között a vakok személyi járadékára, a fogyatékossági támogatásra részesülőkre. Ugyanígy változik az időskorúak járadéka, így például az, aki betöltötte a nyugdíjkorhatárt, és saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 85%-át, havi 25 630 forintot kaphat ilyen címen.

A hivatalos lapnak ugyanebben a számában olvasható egy pénzügyminiszteri rendelet is, amely ugyancsak 2,7 százalékos emelést ír elő olyan keresetpótló és költségpótló baleseti kártérítési járadékoknál, amelyeket évtizedekkel ezelőtti balesetek miatt a gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása és a költségvetési szervek vagyonbiztosítása alapján fizet az állam. Szintén emelésre kerülnek a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékok is.

Az emelés megilleti a 2018. december 31-ét követő időponttól

  • megállapításra kerülő öregségi nyugdíjat, valamint a rokkantsági nyugdíj helyett megállapított szolgálati járandóságot is, ha ez az ellátás újraszámítás nélkül a korábban megállapított korhatár előtti ellátás, rokkantsági, rehabilitációs ellátás összegében kerül továbbfolyósításra, megállapításra.
  • megállapított rokkantsági, rehabilitációs ellátást, baleseti járadékot, bányászok egészségkárosodási járadékát, ha az adott személy az ellátás megállapítását közvetlenül megelőzően az emelésre jogosító hasonló típusú ellátásban részesült.

Az emelések végrehajtásáról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból intézkedik, a 2019. január hónapra járó ellátások a jogosultak részére már emelt összegben kerülnek folyósításra, illetve kiutalásra.

További részletek az említett kormányrendeletben.

Forrás: adozona.hu