Kiterjedt feladatkör.

Az UNESCO az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete. A létrehozásáról szóló megállapodást 1945. november 16-án fogadták el 44 állam képviselőinek jelenlétében. Az UNESCO-nak jelenleg 195 tagállama és 10 társult állama van, a tagállamok a csatlakozást követően nemzeti bizottságot állítanak fel az UNESCO Nemzeti Bizottságainak Alapszabálya szerint.

Az UNESCO alapvetően öt terület mentén fejti ki a tevékenységét, amelyek: nevelésügy, természettudomány, társadalomtudomány, kultúra, kommunikáció és információ.

Az UNESCO keretein belül működik többek között a Világörökségi Bizottság, amelynek fő feladata az emberiség kulturális és természeti örökségének védelme, azok nyilvántartásba vétele.