Falevelek, jég, kutyapiszok.

Már ősszel is komoly balesetveszélyt jelentenek a csúszós, síkos járdák: a lehullott faleveleket sok helyen nem söprik össze, és a szél is visszafújja azokat. A nyirkos, vizes levelek, ágak, termések aztán rendkívül csúszóssá válnak, akár gyalog, akár biciklivel haladunk rajta, fennáll a veszélye az esésnek. Az idős vagy nehezebben mozgó emberek mindennapjait rendkívüli módon megkeseríti az akadályokkal terhelt közlekedés. A téli jeges, havas járdákról nem is beszélve – ha azokat nem takarítják, akár hónapokra is a lakásba szorulhatnak az emberek.

Ilyenkor mindig fellángol a vita arról, hogy kinek a feladata takarítani a járdákat, bekötőutakat, buszmegállókat, kerékpársávokat, pedig ezt egyértelműen szabályozza egy 1994-ben kiadott fővárosi rendelet, amely az utóbbi években lényegét tekintve nem is változott.

A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. honlapján közérthető formában is megtaláljuk a leggyakoribb kérdéseket és válaszokat.

Miért én tisztítsam a járdát, amikor az közterület?

Fővárosi rendelet mondja ki, hogy az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója köteles gondoskodni az ingatlan előtti járda, valamint az úttest és a járda közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről. Ebbe télen a hóeltakarítás és síkosságmentesítés is beletartozik!

Hova söpörjem a szemetet?

A rendelet szerint a szemetet úgy kell összesöpörni, hogy az közútra ne kerüljön, és a rendszeresített háztartási hulladékszállítás alkalmával a háztartási szeméttel együtt el kell szállítani. Előírás az is, hogy az ingatlan előtti takarítást minden nap legkésőbb reggel 8 óráig el kell végezni. Ha a járda napközben ismét beszennyeződik, a takarítást szükség szerint többször is meg kell ismételni, és lehetőség szerint az összesöprés után le is kell mosni azt.

A házunk előtti járdán autóbuszmegálló/kerékpárút van, azt is nekem kell takarítanom?

Az autóbuszmegállót nem, ugyanis a közforgalmú járművek közterületen lévő megállóhelyeinek tisztán tartása a járművek üzembentartójának a kötelessége. A kerékpárút takarítása viszont az ingatlantulajdonos (kezelő, használó) feladata abban az esetben, ha a járda egy részét jelölték ki kerékpárút céljára. Tehát erre a szakaszra vonatkozóan a tisztán tartás, a hóeltakarítás és a síkosságmentesítés is az ingatlantulajdonos (kezelő, használó) kötelessége. Azonban azoknak a kerékpárutaknak a takarítása, amelyek nem a járda területén haladnak keresztül, nem tartoznak a lakossági feladatok közé.

Hova lapátoljam a havat?

A járdáról letakarított havat a 8 méternél szélesebb kocsiutak esetében az úttest szélére lehet tolni, a csatornalefolyó szabadon hagyásával. Az ennél keskenyebbeknél a havat a járda szélén kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalogosok számára 1,5 méter széles terület szabadon maradjon. Természetesen a csúszásmentesítésről is gondoskodni kell, lehetőleg környezetbarát anyagokkal.

Bokrok, fák, kutyák meg a többiek

Jócskán akadnak olyan házak Budapesten, amelyek kertjéből bokrok, faágak nyúlnak a járdák, úttestek fölé. Kevesen tudják, hogy ezek megfelelő nyeséséről az ingatlantulajdonosoknak kell gondoskodnia. Az is kevésbé köztudott, hogy az állatokat (pl. galambokat) közterületen, szennyező módon etetni nem szabad. Az már inkább ismert, hogy az ebek ürülékét a tulajdonosnak kell eltakarítania, hiszen az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény kimondja: az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet ne szennyezze.

Ami a városkezelők feladata

A burkolt közutak, az ingatlanokhoz nem csatlakozó burkolt járdák tisztán tartásáról, síkosságmentesítéséről és hóeltakarításáról; a kiemelt közcélú zöldterületek, továbbá az ezek körüli és az ezeken átvezető szilárd és burkolatlan gyalogjárók és sétányok tisztán tartásáról a település gondoskodik.

Mi a helyzet a boltokkal, éttermekkel?

A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt – a tulajdonossal kötött ettől eltérő megállapodás hiányában – az ilyen ingatlant használó, illetve bérlő köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.

Forrás: www.fkf.hu