Hazánk a középmezőnyben.

Az EUROSTAT közzétette a 2020-as adatokat arra vonatkozóan, hogy mennyi egészséges évre számíthattak az abban az évben az Európai Unióban született nők és férfiak. Az átlagérték a nők esetében 64,5 év, a férfiaknál 63,5 év lett.

Fontos megjegyezni, hogy nem a várható élettartamot jelzik az adatok, hanem azon egészséges évek számát, amit az illető korlátozások (pl. mozgáskorlátozottság, ágyhoz kötöttség, stb.) nélkül élvezhet. A várható élettartam átlagosan 5,7 évvel hosszabb a nőknél, mint a férfiaknál, 2020-ban 83,2 év és 77,5 év volt. Az egészségben töltött évek ennek 78%-át és 82 %-át teszik ki, vagyis úgy tűnik, hogy a férfiak ugyan rövidebben élnek, viszont annak nagyobb részét töltik egészségesen.

Az EU tagállamok közül Svédországban voltak legjobbak a kilátások 2020-ban: a nők 72,7 egészséges évre számíthattak, míg a férfiak 72,8 évre. Mindkét esetben Málta és Olaszország követte a skandináv államot. Hazánkban a nők némileg kedvezőbb helyet foglalnak el a listán 63,5 egészséges évvel, míg a férfiak esetében ez 61,6 év. Lettország van a legrosszabb a helyzetben az öreg kontinensen: itt születéskor csupán 54,3 év a nők és 52,6 év a férfiak várható egészséges élettartama.

Általánosságban megállapíthatjuk, hogy a születéskor várható egészséges évek száma magasabb a nők, mint a férfiak esetében 20 EU tagállamban, noha a különbség nem jelentős. 7 országban ez az eltérés azonban több mint 2 év volt, leginkább Bulgáriában, Észtországban és Lengyelországban nem mindegy e tekintetben, hogy nő vagy férfi-e az illető (itt 4, vagy annál is több év az eltérés).

Akadtak viszont olyan államok is, ahol az erősebb nem képviselői a szerencsésebbek, Hollandiában, Portugáliában és Finnországban a férfiak élnek tovább egészségben.

​Forrás: ec.europa.eu/eurostat