Kis Berlin.

A Németország déli részén fekvő Mödlareuth Bajorország és Türingia határán található. Több mint 140 évig ez a határ, amit egy patak jelez, nem sokat számított a helyiek életében. Csak egy étterem és egy iskola volt a faluban (mindkettő) Türingiában, a falusiak pedig ugyanabba a templomba jártak a szomszédos Töpenbe.

A II. világháborút követően a növekvő feszültség forrását a politikai határok jelentették. Németországot 4 megszállási zónára darabolták és felosztották a szövetségesek között (USA, Nagy-Britannia, Franciaország és Szovjetunió). A határok a 19. századi német állam és tartományi határokat követték. Aztán a nyugati hatalmak és Szovjetunió közötti tárgyalások megrekedtek, így két nagy régió maradt: keletet a szovjetek, nyugatot a nyugati hatalmak kapták, új határok születtek.

 

Mindent ledózeroltak, ami az új határok útjába került, azonban Mödlareuth sajátos helyzetben volt, két állam határán. A patak mentén egy olyan zónát alakítottak ki, ahol ki-be lehetett járni, de a szigorítással előbb papírokat kértek az átkeléshez, majd teljesen megszűnt az átjárás.

1966-ban Kelet-Németország egy 1300 km hosszú belső német határt kezdett építeni, amely a Balti-tengertől Csehszlovákiáig húzódott, épp keresztül a kis gazdálkodó közösség közepén. Felhúztak egy téglafalat, valójában kettőt, amelyek közé senki sem léphetett. Őrtornyok, őrkutyák és fegyveres őrök figyeltek, később pedig aknákat is telepítettek elrettentésül. Mödlareuth-ban 700 méteren keresztül húzódott a fal, ellenőrzőpont nélkül, ami valóban kettéosztotta a települést. Keletről megközelíteni biztos halált jelentett, a fotózás börtönbüntetéssel járt és még az is bajba kerülhetett, aki integetett a barátoknak, családtagoknak. A famíliák kettéosztottan éltek, még temetésre sem léphették át a határt.

Míg a falu egyik fele el volt vágva a külvilágtól, a nyugati részre hirtelen turista áradat zúdult. A település a Kis Berlin nevet kapta, mindenki ide jött megnézni a kerítést és a kettéosztott falut. Még George H. W. Bush is ellátogatott 1983-ban.

Egy hónappal azután, hogy a berlini fal 1989-ben leomlott, a falubeliek lebontották a fal egy részét, hogy átjárót készítsenek, így lehetővé téve a családok egyesítését. 6 hónappal később egy buldózer rombolta le a falat, de meghagytak egy 100 méteres szakaszt mementóként, ez most a múzeumban látható egy őrtorony, fémkerítés és más relikviák kíséretében.

Érdekes módon a település továbbra is megosztott maradt, ami a földrajzi adottságból következik. Két polgármestere van és két irányítószáma: egy Bajorországhoz, egy Türingiához tartozik.