Tartsuk karban a szellemet is.

Szenior Egyetem vagy Harmadik Kor Egyeteme néven az országban több helyen is indítanak kifejezetten az idősebb korosztály részére kurzusokat! A tanulás, az ismeretszerzés, a világra való nyitottság nagyon fontos 50 év felett is, éppen ezért érdemes kihasználni ezeket az ingyenes lehetőségeket.

Van, aki a műveltség folyamatos fejlesztését, az ismeretek gyarapítását tartja szem előtt, mások viszont a változó világban szeretnének eligazodni. Akad, aki régi vágyát valósítja meg akkor, amikor már ideje engedi, olyan témákba mélyedhet bele, amelyek már korábban is foglalkoztatták, de a rohanásban nem tudott nekik figyelmet szentelni.

Nagyon fontos, hogy ezeken a kurzusokon közösségben, emberek között lehetünk, kapcsolatokat építhetünk. Tehát a szenior egyetem azoknak szól, akik idősebb fejjel, a „harmadik életkorban” is nyitottak maradtak, van bennük aktivitás, frissesség és ezt meg is akarják őrizni!

Az alábbi helyeken tanulhatunk a program keretében:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem-Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar

A kurzusokat tudományági, tudományterületi bontásban hirdetik meg, azokon belül egy-egy nagyobb témakör részletesebb bemutatására vállalkoznak, egymásra épülő, rendszerezett tudásanyagot kínálnak. Egy kurzuson általában 11 előadáson keresztül foglalkozhatnak a hallgatók a nagyobb témakörökkel. Az előadások az egyetemi előadások formáját, időbeosztását követi (hetente 2×45 perces előadások, őszi-tavaszi szemeszteres ciklusokban). A kurzusok végén a megszerzett tudást (ön)ellenőrzés formájában mérhetik le hallgatóink, a részvétel igazolása tanúsítvánnyal történik.

További információ: btk.ppke.hu/karunkrol/pazmany-szenior-egyetem

A kurzusok előadásainak helyszíne: PPKE BTK Sophianum, Budapest, VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1.

Debreceni Egyetem

Ez a nagymúltú kampusz is útjára indította az ún. harmadik misszió keretében a Szenior Egyetem programot. A programot azoknak az érdeklődőknek ajánlják, akiknek legalább középfokú végzettségük van, és szívesen fejlesztenék tudásukat a tudomány, a technika, a művészetek mai eredményei, érdekességei köréből. A felsőfokú végzettséghez nem vezető, ingyenes képzés időtartama 2 félév.

A képzés végén a hallgatók tanúsítványt kapnak, amelynek kibocsátása regisztrációhoz és részvételhez kötött. A képzési program az őszi és a tavaszi félévben egyaránt 6-6 érdekes előadást foglal magába. A 2018/2019-es tanév őszi féléve programjának témái között szerepelnek: új gyógyászati eljárások, indonéziai magyarok, Debrecen város- és iparfejlődése stb.

Az előadásokra kéthetente pénteken 16.00 órai kezdettel kerül sor. A tavaszi félévben várható időpontok: 2019. február 22., márc. 8., márc. 22., ápr.5., ápr. 26., május 10. vagy 17. A programra előzetes jelentkezés szükséges, amely történhet személyesen, postai vagy elektronikus úton regisztrációs űrlap kitöltésével.

További információ: unideb.hu/hu/de-szenior-egyetem-20182019-tanev-tavaszi-felevenek-elozetes-programja

Telefon: +36 52  512 900 / 22501
e-mail: szenior@unideb.hu

Kaposvári Egyetem

A program során a Kaposvári Egyetem a hazai és Európai Uniós oktatási irányelveket figyelembe véve több tudományterületre kiterjedően végez ismeretterjesztést, úgy mint bölcsészettudományok, hittudomány, agrártudományok, orvos- és egészségtudományok, társadalomtudományok, természettudományok és művészetek.

A program teljes időtartama minimum hat, maximum tíz szemeszter. Egy szemeszter (félév) tizenkét alkalommal tartandó előadásokat jelent. Egy alkalom legfeljebb két előadást tartalmaz, összesen három óra időtartamban. Az előadások 75%-át látogató senior hallgató a félév végén tanúsítványt kap. A programban hat félévig a résztvevők számára díszoklevél jár, a tizedik elvégzett félév végén pedig Senior multidiszciplináris másoddiploma átvételére jogosult.

A program keretén belül az oktatás/képzés térítésmentes, a programon való részvétel önkéntes.

Az előadások megtartásának helyszíne: 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40., Auditorium. Időpontja: minden héten csütörtökön 15:00 órától 17:30 óráig. A Kaposvári Egyetem térítésmentesen igénybe vehető különjáratot biztosít a program résztvevőinek. Indulás az egyetemre 14.15-kor a városi buszpályaudvarról, az egyetemről visszafelé pedig 17.40 órakor.

A Programon az a senior hallgató vehet részt, aki a jelentkezés idején betöltötte az 50. életévét. A képzésben való részvételnek nem feltétele előtanulmány, nem szükséges középiskolai-, sem felsőfokú végzettség.

A senior jelentkezőnek regisztrációs űrlapot kell kitöltenie a Programban való részvételhez, a részvétel díjmentes.

További információ: alumni.ke.hu/senior/programrol

Csatos Zsuzsanna, főszervező
Telefon: 30/327-81-46; 20/431-05-86; 82/505-800/1407-es mellék
e-mail: csatos.zsuzsanna@ke.hu

Paksi Harmadik Kor Egyeteme

Paksi Harmadik Kor Egyeteme címmel a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara Paks Város Önkormányzatával együttműködve 2016 ősze óta szervez előadássorozatot. A felsőoktatás szervezeti keretei között tanévenként 2 szemeszterben megvalósuló előadássorozat kifejezetten a harmadik korú lakosság számára kínál minőségi, újszerű tudományos és kulturális programot.

Az előadások helyszíne a Paksi Polgármesteri Hivatal Nagyterme (Paks, Dózsa György út 55-61).

A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

További információ: kpvk.pte.hu/idoskori_programok

Lengyel Jutka dékán-helyettesi titkárnő
Telefon: 74/528-300/1111
e-mail: lengyel.jutka@kpvk.pte.hu

Bajai Harmadik Kor Egyeteme

Ez a helyszín is a Pécsi Egyetem szervezésében kapcsolódik be a programba.

Az előadások helyszíne: Bácskai Kultúrpalota (Baja, Szentháromság tér 3.)

Az előadások ingyenesek, de regisztrációkötelesek. (A képzésen rendszeresen résztvevők, egyetemi hallgatók emléklapot vehetnek át a szemeszter teljesítéséről.)

További információ: kpvk.pte.hu/idoskori_programok

Lengyel Jutka dékán-helyettesi titkárnő
Telefon: 74/528-300/1111
Bácskai Kultúrpalota 79/321-341
e-mail: lengyel.jutka@kpvk.pte.hu

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

A „Harmadik Kor Egyeteme, ELTE – a tevékeny időskorért” program célja, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem a főváros támogatásával az idősebb korosztály számára is megnyissa a tanulás lehetőségét. A programot az ELTE PPK, a Budapesti Nyugdíjasok Szövetsége, és Az Életet az Éveknek Országos Szövetsége szervezi.

Helyszín: ELTE PPK, 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. Aula

Az előadások egységesen, 14 órakor kerülnek megrendezésre.

További információ: www.ppk.elte.hu/rendezveny/hke