62 év felett az alapellátás ingyenes.

Szinte nem létezik olyan ember, akinek az évek múlásával ne lennének sűrűsödő fogászati problémái. A genetikától és a szájhigiénétől függően 60 éves kor körül egye kevesebb ép fogunk marad. Van, akinek már teljes fogpótlásra, másnak csak tömésre vagy fogkőlevéltelre van szüksége. Az ápolt, rendezett fogsor fontos eleme a megjelenésünknek és közérzetünknek is. Ugyanakkor köztudott, hogy a fogászati kezelések rendkívül drágák.

Nézzük, mi az, amihez térítésmentesen is hozzájuthatunk, és mi az, amiért mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk!

Egészségbiztosítás keretében a fogorvosi ellátásnak alap és szakellátási szegmense is létezik. A fogorvosi alapellátás feladata a fog- és szájbetegek gyógyító-megelőző alapellátása, míg a fogorvosi szakellátás bizonyos többletkompetenciákkal rendelkezik.

Melyik fogorvoshoz fordulhatunk?

A fogorvosi szolgáltatás területi ellátási kötelezettséggel (körzetben) szervezett.

A társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető fogászati ellátások – főszabály szerint – annál a fogorvosi szolgálatnál vehetők igénybe, amely arra – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint – területi ellátási kötelezettséggel rendelkezik. Az egészségbiztosító által finanszírozott fogorvosi szolgáltató köteles ellátni az ellátási területéhez tartozó körzetben lakó, ellátásra jogosultakat, továbbá a rendelési időben hozzá forduló olyan betegeket, akik ellátásának elmaradása egészségüket károsító, vagy gyógyulásukat lassító állapotromlásukhoz vezetne.

Lehetőség van a körzeti fogorvosi szolgálattól eltérően másik fogorvoshoz is fordulni, amennyiben a felkeresett másik fogorvos az ellátását elvállalja. Ebben az esetben ugyanolyan feltételekkel vehető igénybe a fogorvosi ellátás, mintha a saját körzetében látták volna el. Azonban mindenképpen tájékozódjuk (ha nem a körzetes orvoshoz megyünk), hogy a fogorvos szerződött-e az OEP-vel, nehogy a rendelőben érjen minket kellemetlen meglepetés.

A fogászati alapellátás beutaló nélkül, a fogászati szakellátás (szájsebészet, fogszabályozás, fogágybetegségek kezelése, gyermekszakellátás, fogászati röntgen) beutalóval vehető igénybe.

Milyen fogászati ellátást vehetek igénybe térítésmentesen?

Az egészségbiztosítás keretében egyes ellátások életkortól függetlenül térítésmentesen járnak, és vannak ellátások, amelyek támogatása a biztosított életkorához igazodik.

Életkortól függetlenül támogatott fogászati ellátások:

 • sürgősségi ellátás,
 • szűrővizsgálat (meghatározott gyakorisággal, pl. 18 éves kor felett évente egyszer),
 • szakorvosi beutaló alapján góckutatás és más alapbetegségekhez kapcsolódó fog és szájbetegségek kezelése,
 • fogmegtartó kezelés (amalgám és esztétikus fogtömés foganként és fogfelszínenként, gyökértömés foganként évente egyszer, ellátási esetenként gyökérkezelés),
 • fogsebészeti ellátás,
 • fogkőeltávolítás,
 • ínyelváltozások kezelése.

Az egészségbiztosító mind az amalgám, mind az esztétikus tömés készítését támogatja, tehát a biztosított a fogtömésre a tömőanyag típusától függetlenül térítésmentesen jogosult. A fogtömés és gyökértömés esetén a fogorvosi ellátást nyújtó szolgáltató köteles egy éves jótállást vállalni az elkészített tömésre.

Melyek a fogászati sürgősségi ellátás körébe tartozó beavatkozások?

Sürgősségi ellátás:

 • a fogak friss baleseti sérüléseinek elsődleges ellátása (visszahelyezés, sínezés, gyógyszeres kötés, foghúzás),
 • a fogból kiinduló gyulladások ellátása (fog üregének megnyitása, foghúzás),
 • a fogmeder gyulladás, bölcsességfog körüli gyulladt lágyrész-szövetek konzervatív kezelése,
 • a szájüregen belüli tályog megnyitása,
 • a nyelést vagy/és légzést akadályozó idegentest eltávolítása,
 • a szájnyálkahártya és az ajak akut gyulladásos megbetegedéseinek gyógyszeres ellátása,
 • állkapocs-ficam visszahelyezése,
 • a frissen tört állcsont nyugalomba helyezése,
 • a háromosztatú ideg által kiváltott roham helyi érzéstelenítéssel történő csillapítása, valamint
 • bármilyen eredetű szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés csillapítása (tampon, fedőkötés, véralvadást fokozó
 • gyógyszerek helyi alkalmazása, varrat).

A sürgősségi beavatkozásokat térítésmentesen lehet igénybe venni a területi ellátási kötelezettségtől függetlenül bármely finanszírozott fogászati szolgáltatónál.

Életkortól/állapottól függően támogatott fogászati ellátások:

A teljes körű fogászati alap- és szakellátás – a fogtechnikai költségek kivételével – az alábbi esetekben térítésmentes:

 • 18 éves korig,
 • 18 éves kor betöltését követően, a középiskola, szakképző iskola nappali tagozatán folytatott tanulmányok ideje alatt,
 • a várandósság megállapításától a szülést követő 90 napig,
 •  62 éves életkor felett.

Az egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati szolgáltatások részletes listája a 9/1993. (IV.2.) NM rendelet 12. számú mellékletében található.

Melyek a fogorvosi alapellátás körébe tartozó beavatkozások?

A fogorvosi alapellátás keretében a fogorvos feladata:

 • a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése, gondozása,
 • a fogászati szűrővizsgálatok elvégzése,
 • a góckutatás,
 • a várandós nők fogászati gondozása,
 • a sürgősségi ellátás,
 • szükség esetén beteg keresőképtelenségének igazolása,
 • szakellátásra történő irányítás,
 • fogászati prevenciós munka végzése a gyermek-, ifjúsági fogorvos, illetve az iskolai, ifjúsági fogorvos által.

Mely vizsgálatok tartoznak a fogászati szűrővizsgálatok körébe?

A szájüreg és az arc-állcsont tájék rágóapparátus vizsgálata keretében:

 • az arc és az állcsontok megtekintése,
 • az ajkak, a szájüreg nyálkahártyájának és a nyelvnek a megtekintése,
 • környéki nyirokcsomók és a nyálmirigyek megtapintása;

A fogazat vizsgálata keretében:

 • szuvas, tömött és hiányzó fogak, valamint fogpótlások jelenlétének megállapítása,
 • a fogágy vizsgálata, ínygyulladás, fogágygyulladás, fogmozgathatóság regisztrálása,
 • a szájhigiénia vizsgálata, lepedék, fogkő jelenlétének megállapítása;

Gyermekeknél a fog- és állcsont-rendellenességek megállapítása.

A fogászati szűrővizsgálat a fogászati alapellátást nyújtó fogorvos feladata. Ezt a szűrővizsgálatot – függetlenül a fogászati ellátás igénybevételének okától – el kell végezni az ellátásra jelentkezett betegnél. Ha a beteg fogászati szakellátásban részesül, a szűrővizsgálatot az ellátást nyújtó szakorvos végzi el.

A nagy kérdés: jár-e támogatás a fogszabályozó készülékre és a fogpótlásra (protetikai eszközökre)?

Sajnos a fogorvosi ellátás térítésmentessége nem jelenti egyidejűleg a kivehető és rögzített fogpótlások és egyéb protetikai eszközök, például a fogszabályozó készülékek térítésmentességét is. Ezek az eszközök a gyógyászati segédeszközök körébe tartoznak, társadalombiztosítási támogatással rendelkeznek, de nem ingyenesek.

Fogpótlás

A fogak rágóképességének helyreállítása érdekében szükséges kivehető és rögzített fogpótlásra – az egészségbiztosítás keretében – a következők szerint jár támogatás:

62. év felett a kivehető és rögzített fogpótlások fogorvosi munkája térítésmentesen jár (62 év alatt, de 18 év felett teljes térítési díjat kell fizetni), a technikai költségekhez nyújtott ártámogatást pedig a támogatott gyógyászati segédeszközöket kihirdető közlemény határozza meg.

Súlyos betegségben (arc, állcsont, szájüreget érintő) betegségben szenvedők és megváltozott munkaképességűek, közgyógyellátásban részesülők esetén külön közlemény határozza meg a segédeszközök ártámogatását.

Magánfogorvoshoz is fordulhatunk

Természetesen dönthetünk úgy is, hogy fogászati kezeléseinket magánfogorvosnál végeztetjük. Ezesetben készüljünk fel a kiadásokra, a fogászat nem olcsó mulatság. Egy állapotfelmérés 5000 Ft-nál kezdődik, a panorámaröntgen szintén. A gyökérkezelés fedőtöméssel 15 ezer Ft körül van, egy tömésért már 20 ezer Ft-ot is elkérhetnek. A fogkihúzás is 15 ezer Ft-nál indul. Komolyabb kiadásra számíthatunk, ha pótolni kell: egy korona 40 ezer Ft-nál indul, egy fogsor pótlására legalább 125 ezer Ft-ot kell szánnunk. Ma már rengeteg anyag, módszer közül választhatunk, a végeredmény – ha győzzük pénzzel – valóban olyan lesz, mintha saját, tökéletes fogsorral rendelkeznénk.

Forrás: www.neak.gov.hu